Anna Hillström,chefsveterinär vid klinisk kemiska laboratoriet

Senast ändrad: 17 oktober 2018
Anna Hillström. Porträtt

DipECVCP (Europeisk specialistutbildning i klinisk patologi), PhD. Intresseområden: Inflammationsdiagnostik, hematologi och kvalitetsarbete.

Anna tog sin veterinärexamen 2005, arbetade sedan som smådjursveterinär i två år och har därefter varit verksam vid klinisk kemiska laboratoriet på Universitetsdjursjukhuset vid SLU. Hon har en specialistutbildning inom ämnet laboratoriediagnostik och en stor del av hennes arbete handlar om att bedöma hematologiska och cytologiska prover och att tolka resultat från olika laboratorietester. Anna arbetar även med kvalitetssäkring av laboratoriet, utvärdering av nya analysmetoder samt undervisning.  Hon har ett särskilt intresse av hematologiska utredningar och bedömning av benmärgsprover.

Anna har forskat om C-reaktivt protein (CRP) som används för att diagnostisera och följa inflammatoriska sjukdomar hos hund. Under hennes doktorandtid utvecklades en ny metod för att mäta CRP på hund och detta test används idag vid rutinanalys av patientprover, vilket är ett exempel på hur forskningen vid SLU direkt kan tillämpas i verksamheten på UDS. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se