Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

SLU 40 år

Den 1 juli 1977 bildades SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genom en sammanslagning av tre högskolor. SLU fyller alltså 40 år som universitet i år.


Det finns 118 sidor som är taggade med SLU 40 år:

Välbesökt klimatdag vid SLU

Över 100 personer samlades den 13 september vid SLU i Uppsala för en heldag fylld med samtal, föredrag och utställningar, med fokus på klimatförändringarna. Dagen är en del i firandet av att SLU

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur kan man bättre förstå effekterna av kommande klimatförändringar? Carola Wingren, professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, ser konstnärliga metoder

Ny bok vill ge nyanserad bild av SLU:s historia och utveckling

SLU – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Det är titeln på en ny bok som släpptes under september månad och presenterades av författarna under tre seminarier i Alnarp, Umeå och Ultuna.

Ny bok vill ge nyanserad bild av SLU:s historia och utveckling

SLU – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Det är titeln på en ny bok som släpptes under september månad och presenterades av författarna under tre seminarier i Alnarp, Umeå och Ultuna.

Föreläsningar av årets hedersdoktorer

Föreläsningar av årets hedersdoktorer

Föreläsningar av årets hedersdoktorer eva.marie.ek@slu.se Föreläsningar av årets hedersdoktorer ges fredag 6 oktober 2017. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. De kommer även att webbsändas

Föreläsningar av årets hedersdoktorer

Föreläsningar av årets hedersdoktorer

Föreläsningar av årets hedersdoktorer eva.marie.ek@slu.se Föreläsningar av årets hedersdoktorer ges fredag 6 oktober 2017. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. De kommer även att webbsändas

Föreläsningar av årets hedersdoktorer

Föreläsningar av årets hedersdoktorer

Föreläsningar av årets hedersdoktorer eva.marie.ek@slu.se Föreläsningar av årets hedersdoktorer ges fredag 6 oktober 2017. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. De kommer även att webbsändas

Krönika kring boken "SLU - ett universitet mitt i samhällets utveckling"

En krönika av Peter Sylwan kring boken om SLU som utgavs under 40-årsjubileet har nyligen publicerats i Sveriges Utsädesförenings Tidskrift. "Det är en myllrande, inspirerande och välskriven krönika

SLU-boken, så köper du den

I samband med SLU:s 40-årsjubileum skrevs en helt ny bok om universitets vägval under de första 40 åren: SLU – Ett universitet mitt i samhällets utveckling. Vill du köpa boken? Så här gör du: Pris:

SLU-boken, så köper du den

I samband med SLU:s 40-årsjubileum skrevs en helt ny bok om universitets vägval under de första 40 åren: SLU – Ett universitet mitt i samhällets utveckling. Vill du köpa boken? Så här gör du: Pris:

Landskapsarkitektsstudenter firar SLU 40 år med installationer

De landskapsarkitektsstudenter på SLU som påbörjade sitt andra år i höstas har haft i uppgift att skapa installationer för att SLU i år fyller 40 år. Platsen Ultuna, där SLU i Uppsala ligger, är

A world class doctoral education – how do we get there?

A world class doctoral education – how do we get there?

lotta.hansson@slu.se A dialogue in many shapes where the perspective of doctoral students, supervisors, deans, governmental authorities, external partners etc. are communicated and discussed. Who

Loading…