Miia Riihimäki

Senast ändrad: 26 september 2018
Miia Riihimäki. foto

Veterinärmedicine doktor (VMD). Intresseområden: Luftvägssjukdomar, nedsatt prestation och internmedicin.

Veterinär Miia Riihimäki arbetar framförallt vid luftvägsmottagningen eller polikliniken på UDS, och då i första hand med hästar med luftvägssjukdomar och/eller nedsatt prestation.

Hon tog veterinärexamen 1997 och har arbetat på enheten för hästmedicin på SLU sedan 1999 med olika arbetsuppgifter (klinikveterinär, doktorand, och efter disputation som universitetslärare och forskare). Miia arbetar både med patienter i kliniken på UDS och med undervisning av veterinärstudenter och med klinisk forskning. Hon brinner för forskningsprojekt som kommer hästen till godo och vars resultat är till nytta både för sjuka och friska hästar (sjukdomsprofylax).

Miias specialområde är luftvägssjukdomar hos häst vilket är det största hälsoproblemet efter ortopediska lidanden hos häst. Hennes avhandling (2008) handlade om diagnostiska metoder, patofysiologi och etiologi bakom inflammatoriska luftvägssjukdomar hos häst. Efter disputation har hon forskat vidare inom luftvägssjukdomar hos häst, till exempel om hur stallmiljön påverkar människornas och hästarnas hälsa, diagnostik av infektiösa luftvägssjukdomar och på senare tid med olika kliniska forskningsprojekt om kvarka.

Miia är ordförande för examinationskommittén på hästspecialistutbildningen samt arbetar aktivt med att förnya hästspecialistutbildning.

Miia har även ett privat hästintresse och bor med sin familj på en hästgård utanför Uppsala.


Kontaktinformation