Malin Santesson, avdelningschef polikliniken

Senast ändrad: 26 september 2018

Specialistkompetens i sjukdomar hos häst. Intresseområden: odontologi (tänder), hältutredning, akut- och intensivvård.

Veterinär Malin Santesson har arbetat på Universitetsdjursjukhusets hästklinik sedan 2007 efter att under sina första två år efter examen ha arbetat som distriktsveterinär i Jämtland.

Malin arbetar framförallt med hältutredningar och tandundersökningar på hästklinikens poliklinik där hon sedan ett par år tillbaka också är chef och ansvarig för verksamheten och personalen.

Ni möter även Malin under jourtid på kliniken. Hon har många års erfarenhets av arbete med akut- och intensivvård på häst och tycker att det är väldigt stimulerande oavsett om det gäller akut sjuka kolikhästar, sårskador eller nyfödda föl.

På fritiden ägnar sig Malin mycket åt träning och tävling i fyrgång med sina två islandshästar.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se