Lena Ström

Senast ändrad: 17 oktober 2018
Lena Ström. foto

Resident i oftalmologi (genomgår europeisk specialistutbildning i oftalmologi (ögonsjukdomar)), forskarstuderande inom klinisk neurofysiologi. Intresseområden: Oftalmologi (djurslagsövergripande), hästkirurgi.

Veterinär Lena Ström arbetar med utredning och behandling av ögonsjukdomar vid UDS häst- och smådjursklinik och är inskriven på en Europeisk specialistutbildning i oftalmologi som omfattar alla djurslag. Lena är även lärare och forskarstuderande vid institutionen för kliniska vetenskaper. Forskningsprojekt: utveckling av metoder för att objektivt utvärdera synen hos häst.


Kontaktinformation