Katarina Nostell

Senast ändrad: 26 september 2018

Specialistkompetens i sjukdomar hos häst, PhD i muskelfysiologi, lektor och docent i hästmedicin. Intresseområden: kardiologi (hjärt- och kärlsjukdomar), ämnesomsättningssjukdomar och muskelsjukdomar.

Katarina Nostell blev veterinär 1992 och doktorerade år 2000 med en avhandling som behandlade muskelns svar på maximalt arbete. Hon är speciellt intresserad av hjärtsjukdomar hos häst och har därför ofta hand om de hästar som kommer in till Universitetsdjursjukhuset med misstanke om hjärtproblem. Hennes forskning riktar främst in sig på att studera effekterna av Ekvint Metabolt Syndrom (EMS) på hjärtkärlsystemet hos häst samt att ta fram enkla markörer för hjärtkärlsjukdom hos häst.

Katarina arbetar som lektor i hästmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper på SLU. Det innebär att hon undervisar veterinärstudenter i ämnet hästmedicin under deras kliniska utbildning på UDS hästklinik och då främst på vårdavdelningen där hon utreder akut och kroniskt sjuka medicinpatienter.


Kontaktinformation