Karin Holm-Forsström, klinikchef hästkliniken

Senast ändrad: 17 oktober 2018
Karin Holm Forsström. foto

Specialistkompetens i hästens sjukdomar, docent i stordjurskirurgi. Intresseområden: Ortopedi, ryggproblem, hältutredningar, ridbarhetsutredningar.

Veterinär Karin Holm Forsström har huvudsakligen arbetat med hästar på SLU sedan examen 1985. Kortare perioder har hon dock arbetat med smådjur, som distriktsveterinär och i några år som privatpraktiserande hästveterinär i Schweiz. På SLU har Karin kombinerat kliniskt arbete med undervisning och forskning. Hennes avhandling handlade om övre luftvägsproblem hos hästar och hon har också forskat om hästens rygg.

Hon arbetar kliniskt med hältutredningar och ryggproblem och sedan januari 2016 är hon chef för hästkliniken vid UDS.

Karin har en egen halvblodshäst och har tidigare tävlat medelsvår hoppning.


Kontaktinformation

Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se