Anna Sjöblom

Senast ändrad: 26 september 2018

Universitetsadjunkt. Intresseområden: kirurgi, akutsjukvård.

Veterinär Anna Sjöblom har arbetat på UDS hästklinik sedan 2016 och som adjunkt i stordjurskirurgi på institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, sedan 2017. Innan dess arbetade Anna som distriktsveterinär och har även gjort ett internship på Mälaren Hästklinik 2014-2015.

Anna arbetar framförallt med den kliniska utbildningen av veterinärstudenter inom hästkirurgi. Ni möter även henne jourtid på kliniken.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se