Helena Treffenberg Pettersson

Senast ändrad: 17 oktober 2018
Helena_Treffenberg_Pettersson_PS.jpg

Specialistkompetens i sjukdomar hos häst. Intresseområden: Röntgen, ultraljud, MRT (magnetresonastomografi) , DT (datortomografi) och scintigrafiundersökningar på häst med specialintresse MRT häst och hovar samt ortopedi och kirurgi.

Helena har arbetat på Bilddiagnostiska kliniken sedan 2008. Innan dess har hon mångårig erfarenhet av hästsjukvård på hästklinik och hästsjukhus samt var under några år chef för hovslagarskolan i Skara. Helena har mångårig erfarenhet av att undervisa och föreläsa om hästens hovsjukdomar och idag undervisar hon veterinärstudenter i ämnet bilddiagnostik häst. Helena arbetar framförallt i den kliniska verksamheten men deltar även i vissa forskningsprojekt.


Kontaktinformation