Theodoros Ntallaris leg. vet.

Senast ändrad: 07 april 2021
Theodoros Ntallaris. Foto.

Specialistkompetens reproduktion, Veterinärmedicine doktor (VMD) i ämnet reproduktionsfysiologi, resident i reproduktion (genomgår europeisk specialistutbildning).

Intresseområden: djurhälsofrågor, reproduktionsfysiologi, endokrinologi, bioteknologi. Pågående forskning inom området reproduktion: hur samspelet mellan metabolism, foderstat och ras kan påverka reproduktionssystemet.


Kontaktinformation