Sjukt föl

Här får du praktiska råd och tips om hur du ser om ditt föl mår bra och när du ska kontakta veterinär. Vid Universitetsdjursjukhusets hästmedicinavdelning kan vi erbjuda avancerad fölsjukvård. Vi tar emot alla typer av sjuka föl, från föl med lättare åkommor till svårt sjuka föl såsom föl med blodförgiftning (septikemi) och för tidigt födda föl.

I fölgruppen arbetar veterinärer och djursjukskötare med specialintresse för fölsjukvård. Personalen har hög medicinsk kompetens och stor erfarenhet inom området. Varje fölsäsong förbereds minutiöst, och vår personal vidareutbildas regelbundet för att säkerställa att fölsjukvården håller hög kvalitet.

När ska jag kontakta kliniken?

Vi rekommenderar att du alltid ringer Universitetsdjursjukhuset direkt om du är orolig för ditt föl. Föl är mycket känsliga, och blir snabbt mycket sjuka om något går fel. Ett snabbt och tidigt omhändertagande kortar vårdtiden väsentligt och ökar chansen för en positiv utgång.

Kontakta alltid kliniken om det nyfödda fölet:

 • inte beter sig normalt.
 • om fölungen upplevs slö
 • om den inte diar som den ska (är stoets juver onormalt fyllt?)
 • om det har diarré
 • om den visar tecken på kolik. Hos fölungar kan tecknen på kolik vara svårare att upptäcka än hos vuxna hästar. Föl kan till exempel flagga med svansen eller ställa upp sig och krysta. Ligger fölet ner kan det dra upp benen mot buken, eller visa tendens att rulla upp på rygg.

Universitetsdjursjukhusets hästklinik nås på telefonnummer 018-67 29 50, alla dagar 08-24.

Hur vet jag om mitt nyfödda föl beter sig som det ska?

Ett föl föds med en inneboende ”tidtabell”. Om fölet avviker från tidtabellen bör veterinär kontaktas omgående för konsultation.

Ett normalt föl:

 • lägger sig i bröstläge direkt och har sugreflex inom 10 minuter efter födelsen
 • försöker stå kort efter födelsen, står oftast själv inom 1-2 timmar
 • diar själv från stoet inom 2 timmar
 • kissar oftast inom 12 timmar
 • har haft allt mekonium (tarmbeck) inom 24 timmar

Ska jag ta ut veterinär eller komma in direkt med mitt föl?

Ring oss och rådgör.

- Är fölet relativt piggt kan det vara bra om det undersöks av hemmaveterinären först – kanske behöver fölet inte komma in till kliniken.

- Är fölet sjukare, eller om du känner dig tveksam, är det oftast bäst att komma in till kliniken direkt för att spara tid och förhindra fördröjning av akutbehandling. Vid en snabbt insatt behandling kan en kort sjukhusvistelse räcka.  

- Har fölet långt att åka kan fölet behöva exempelvis dropp innan avfärd för att överleva resan.

Vad ska jag tänka på vid resan till kliniken?

 • Håll fölet varmt under resan med täcken och filtar. Värm det inte aktivt med t ex värmeflaskor.
 • Lasta säkert så att stoet inte riskerar att trampa på fölet under färden. Det kan ibland vara bättre att ha fölungen inne i bilen.
 • I vissa fall kan det bli nödvändigt att hämta stoet senare och åka utan hästtransport.
 • Se till att ha tillgång till dragbil och hästtransport när det närmar sig fölning.

Vad händer när jag kommer in med mitt föl till kliniken?

För det svårt sjuka fölet kan varje minut vara livsavgörande, och vid UDS sker därför mottagandet av ditt föl enligt en strikt mall. En infartskanyl placeras i en ven på ett ben eller på halsen. En rad provtagningar och undersökningar görs därefter i snabb följd, samtidigt som akutbehandling med flera typer av dropp och läkemedel inleds.

Under tiden som fölet undersöks ligger det på en bår. Båren är placerad direkt utanför stoets box, så att stoet hela tiden kan ha uppsikt över sin fölunge.

Som djurägare ombeds du under tiden fylla i en anamnesblankett, med uppgifter kring fölningen och fölets sjukdomshistoria.

Hur behandlas sjuka föl vid Universitetsdjursjukhuset?

Vid vår intensivvårdsavdelning behandlas bland annat för tidigt födda föl, föl som behöver syrgas, och föl som är för svaga för att själva kunna dia och därför behöver sondmatas. De svårast sjuka fölen ligger i en specialbyggd separat vårdavdelning. Dessa föl behöver ofta assistans dygnet runt. Den avskilda vårdavdelningen hindrar stoet från att trassla in sig i fölets syrgas- och droppslangar men tillåter bibehållen kontakt mellan sto och föl.

Föl är dynamiska och resursintensiva patienter, som kräver nya medicinska bedömningar flera gånger varje dygn. Ofta dyker nya problemställningar upp varje dag, och som djurägare kan du därför stundtals kastas mellan hopp och förtvivlan. Du kan dock alltid känna dig trygg med att ditt föl får bästa tänkbara vård.

Du blir dagligen uppdaterad om fölets tillstånd och aktuella behandlingsplan. Utöver detta kontaktar vid dig dygnet runt om fölets tillstånd skulle försämras. Hur länge fölet behöver vara kvar på kliniken är mycket individuellt. Vi strävar alltid efter kortast möjliga vårdtid, samtidigt som fölet måste vara tillräckligt stabilt för att fortsätta sin konvalescens i hemmamiljö.

Kan jag förhindra att mitt föl blir sjukt?

Som djurägare har du stora möjligheter att minska risken för sjukdom hos ditt föl.

 • Förbered stoet genom att vid behov öka utfodringen under den sista tredjedelen av dräktigheten, och vaccinera stoet senast en månad innan förlossningen. Rådgör med din veterinär om vilka vaccinationer som är aktuella.
 • Se till att fölningen sker i en rymlig och väl rengjord fölbox.
 • Fölningen bör övervakas. Undersök stoet för tecken på nära förestående fölning, såsom till exempel vaxproppar på spenarna, förändrad bukkontur ( ”avsmalnad form”), att juversekretet får mjölkfärg, att stoet blir slappt kring vulva och att stoet ändrar beteende. På marknaden finns många olika varianter av tekniska hjälpmedel som underlättar fölningsövervakningen.
 • Föl föds utan fullständigt immunförsvar, och behöver få 1-2 liter råmjölk av god kvalitet från stoet inom 12 (-24) timmar. Råmjölken innehåller helt livsnödvändiga antikroppar (immunoglobuliner). Råmjölkens kvalitet kan enkelt mätas med hjälp av en så kallad colostrometer.
 • Om du misstänker att fölet inte fått i sig tillräckligt med råmjölk, eller om stoet droppat mjölk (och därmed läckt antikroppar) innan förlossningen ska veterinär omedelbart kontaktas. Med ett enkelt blodprov kan antikroppshalten hos fölet kontrolleras.
 • Naveln kan desinficeras med klorhexidinlösning. Undvik att tvätta navelstumpen för ofta, den måste få torka ihop.

Är olyckan ändå är framme gäller det att agera tidigt. Genom att alltid kontakta Universitetsdjursjukhuset direkt om du misstänker att allt inte står rätt till med ditt föl, kan du minska risken att fölet drabbas av allvarliga följdproblem och öka chansen till en positiv utgång.

Universitetsdjursjukhusets hästklinik nås på telefonnummer 018-67 29 50, alla dagar 08-24.

 
Sidan uppdaterad: 2013-12-12. Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se

Universitetsdjursjukhuset ligger på Ultuna utanför Uppsala. Smådjurskliniken, Ultunaallén 5A, öppet dygnet runt, men ring gärna innan ni kommer: 018-67 26 80. Hästkliniken, Ultunaallén 3C, öppet alla dagar kl 8.00-24.00, men ring innan ni kommer: 018-67 29 50. Ambulatoriska kliniken besöker gårdar alla dagar, dygnet runt, efter överenskommelse: 018-67 29 90.