Foderstrupsförstoppning

Vid foderstrupsförstoppning har ett stopp bildats i hästens matstrupe. Här får du praktiska tips och råd om hur du upptäcker foderstrupsförstoppning och hur du kan förebygga det.

Stoppet i hästens strupe består oftast av foder, det klassiska exemplet är om hästen kommit åt ouppblött betfor, men även andra fodermedel kan fastna i halsen och orsaka stopp.

Hur ser jag att hästen har foderstrupsförstoppning?

Foderstrupsförstoppning är smärtsamt och hästen blir ofta mycket stressad av tillståndet. Den kan stå och böja ihop och sträcka ut halsen upprepade gånger, den kan hosta och svettas, och det kan komma fodertillblandat material i näsborrarna. Ofta saliverar hästen kraftigt, och det kan skumma kring munnen. Hos häst ligger matstrupen mot halsens vänstra sida, och ibland ses stoppet som en utbuktning i halsfåran på vänster sida av halsen.

När ska jag kontakta veterinär?

Kontakta alltid veterinär för en bedömning om din häst drabbas av foderstrupsförstoppning.

Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort allt foder, och flytta hästen från boxen om ströet är ätbart.
  • Massera försiktigt vid halsfåran på halsens vänstra sida. Ofta sitter stoppet i halsens bakre del.
  • Led hästen i avvaktan på veterinär om den blir lugnare av att gå.

Du får under inga omständigheter försöka lösa stoppet genom att spola vatten, till exempel med en vattenslang, i hästens mun. Detta är livsfarligt och leder till att hästen får foderblandat vatten direkt ner i lungorna.

Du får inte heller försöka ge hästen något lösande såsom paraffinolja. Andas hästen in paraffinolja kan den utveckla en typ av lunginflammation som inte går att behandla.  

Hur behandlas foderstrupsförstoppning vid Universitetsdjursjukhuset?

Efter ankomst får hästen lugnande och smärtlindrande läkemedel. De lugnande läkemedlen gör att hästen står med sänkt huvud, vilket minskar risken för att hästen andas in fodertillblandad vätska.

Stoppet går oftast att lösa på stående häst med hjälp av en kombination av olika typer av sonder. I många fall alterneras sondning med endoskopiundersökningar, där man med hjälp av en kamera bedömer hur stoppet sitter och hur behandlingen fortskrider. Att lösa stoppet kan ibland ta flera timmar. I mycket svåra fall kan allmän narkos krävas för att lösa stoppet.

Efter att stoppet är löst kan hästen vara medtagen, och behöva allmänbehandling i form av dropp. Om risken bedöms stor att hästen andats in fodertillblandad vätska kan antibiotikabehandling bli nödvändig.

Efter att stoppet är löst stannar hästen för observation. Hästen övervakas noggrant för tecken på lunginflammation, och matstrupens undersöks för tecken på skador med hjälp av endoskopi. Foderintroduktion sker gradvis och under övervakning.

Ibland kan hästen ha ett bakomliggande problem som orsakar återkommande stopp i foderstrupen. Exempelvis kan ärrbildningar från tidigare foderstrupsförstoppning orsaka en förträngning i foderstrupen. Beroende på fallet kan ytterligare undersökningar, såsom exempelvis uppföljande endoskopi eller kontraströntgen av matstrupen, bli aktuella. Hästen bokas då oftast in för ett återbesök eftersom många av förändringarna inte kan utvärderas i det akuta skedet.

Kan jag förebygga att min häst får foderstrupsförstoppning?

Om din häst har en tendens att kasta i sig maten kan det hjälpa att lägga stora stenar i krubban. Fodra gärna stråfoder innan kraftfoder, så att hästen inte är alltför hungrig vid fodringen, och försök skapa så lugna foderrutiner som möjligt. Fodra inte hästen direkt efter ett hårt arbete. Blöt gärna upp pelleterat foder. Om hästen på grund av dåliga tänder inte tuggar sitt foder normalt kan risken för foderstrupsförstoppning öka. Vi rekommenderar att du kontrollerar hästens tandstatus varje eller vartannat år, beroende på individen.

 
Sidan uppdaterad: 2013-12-12. Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se

Universitetsdjursjukhuset ligger på Ultuna utanför Uppsala. Smådjurskliniken, Ultunaallén 5A, öppet dygnet runt, men ring gärna innan ni kommer: 018-67 26 80. Hästkliniken, Ultunaallén 3C, öppet alla dagar kl 8.00-24.00, men ring innan ni kommer: 018-67 29 50. Ambulatoriska kliniken besöker gårdar alla dagar, dygnet runt, efter överenskommelse: 018-67 29 90.