Diarré hos vuxen häst

Diarré hos vuxna hästar delas in i akuta respektive kroniska tillstånd. Här får du praktiska råd och tips om hur du ser om din häst har diarré och vad du kan göra för att förebygga diarré.

Akut diarré

Akut insättande diarré hos den vuxna hästen kan vara ett tecken på akut grovtarmsinflammation (colit/tyflit). Detta är ett allvarligt sjukdomstillstånd. Vid colit förloras stora mängder vätska via diarrén, vilket leder till uttorkning, elektrolytrubbningar och cirkulationssvikt. Den inflammerade tarmen släpper även igenom bakteriegifter till blodet, och hästen kan bli förgiftad av sitt eget tarminnehåll. Bakteriegifterna kan i sin tur ge upphov till allvarliga följdproblem, såsom fång eller ökad blödningstendens. 

Akut diarré kan ha ett dramatiskt förlopp, och det är viktigt att hästen snabbt kommer under behandling. Ibland går hästens liv inte att rädda trots intensivvård, men tidigt insatt behandling ökar chanserna för att hästen ska bli helt frisk.

Inte alla typer av akut diarré är livshotande. Det är inte ovanligt att hästar får lite lös avföring av och till, exempelvis i samband med transport och tävling.

Läs mer om varningssignaler vid akut diarré nedan.

Ring alltid Universitetsdjursjukhuset om du är orolig för din häst. Vi nås på telefon 018-67 29 50, alla dagar 08-24.

Kronisk diarré

Ett mer långvarigt diarrétillstånd kallas ”kronisk” diarré. Ofta varierar träckens konsistens, från komockekonsistens den ena dagen till nästan normala träckbollar nästa dag. Det finns en mängd olika orsaker till kronisk diarré, allt ifrån ”känslig mage”, som ger kroniska problem med lättare tarmfloreförändringar hos hästen, till inflammatoriska och neoplastiska (cancerorsakade) tarmssjukdomar.

Min häst har akut diarré, när ska jag kontakta kliniken?

Kontakta omedelbart Universitetsdjursjukhuset för konsultation, om din häst i samband med akut diarré:

 • Är dämpad i sitt allmäntillstånd
 • Har feber (>38.2°C)
 • Har förhöjd hjärtfrekvens. Hästar har normalt en vilopuls på ca 28-40 slag per minut. Förhöjd vilopuls (ofta >60 slag per minut) är ett varningstecken. Pulsen kan tas exempelvis genom att känna över hjärtat på vänster sida, under hästens armbågsspets, eller genom att känna pulsen vid ganashen. Lättast är att ta pulsen genom att lyssna på hjärtat med hjälp av ett enkelt stetoskop, dessa finns att köpa i sjukvårdsaffärer eller via internet. Öva gärna på att ta pulsen på Din häst.
 • Har förändrade slemhinnor. Lyft på hästens överläpp och titta på slemhinnorna. Är de blåaktiga? Rödaktiga? Bleka? Slemhinnor är normalt ljusrosa. Jämför med en annan häst i stallet för att se hur de ser ut på en frisk häst.
 • Känns kall om ben och öron
 • Har stor mängd diarré – sprutar den ner boxväggarna?
 • Visar tecken på kolik

Ring alltid kliniken för konsultation om du är orolig för din häst.

Vi nås på telefon 018-67 29 50, alla dagar 08-24.

Hur behandlas akut diarré (colit) vid Universitetsdjursjukhuset?

Vid akut diarré (colit) kan hästen förlora enorma mängder vätska på mycket kort tid. Tillståndet blir snabbt livshotande. Intensivvårdsbehandlingens viktigaste del är därför vätsketerapin, som har som mål att ersätta vätska och justera de uppkomna rubbningarna i salt- och syrabasbalansen.

Hästen får en infartskanyl i en halsven, och står uppkopplad på dropp dygnet runt. Droppet hänger i taket, och tack vare ett spiralformat droppaggregat kan hästen röra sig fritt i boxen och resa sig och lägga sig utan förhinder. I mycket allvarliga fall kan dubbla infartskanyler behövas, eftersom hästen då kan behöva i storleksordningen 100 liter dropp per dygn. 

Hästen behandlas också intensivt för att förebygga och behandla den toxinförgiftning som uppstår när den inflammerade tarmen släpper igenom bakteriegifter till blodet. Här finns flera olika strategier att tillgå, och behandlingen anpassas till det individuella fallet. Ibland behöver hästen också plasmatransfusion för att ersätta livsviktiga proteiner som går förlorade via den inflammerade tarmen.

Vid Universitetsdjursjukhuset finns utbildad personal tillgänglig dygnet runt, och hästen övervakas noggrant för att tidigt upptäcka tecken på försämring eller tecken på att behandlingen behöver justeras eller kompletteras.

Hur kan jag förebygga akut diarré (colit)?

Akut grovtarmsinflammation med diarré uppstår ofta till följd av en rubbning i tarmfloran. Kända riskfaktorer för att hästen ska drabbas inkluderar foderbyten och att hästen kommit åt foder av mindre bra hygienisk kvalitet, som till exempel mögligt hö eller ruttnande växtdelar i hagen. För att minska risken bör alla foderövergångar ske gradvis, och hästen bör fodras enbart med foder och vatten av god hygienisk kvalitet.

Antibiotikabehandling kan också orsaka tarmflorerubbningar med akut diarré som följd. Antibiotikabehandling på häst ska därför enbart ske efter noggrant övervägande, där risken för diarré har vägts mot nyttan av antibiotikabehandlingen. Även anti-inflammatoriska läkemedel kan ge upphov till diarré i vissa fall.

Sövning och transport kan också störa tarmfloran och öka risken för diarré. Diarré kan också utlösas av vissa parasiter och bakterier. Här kan du läsa mer om parasiter och avmaskning (från Statens veterinärmedicinska anstalt).

Ibland drabbas hästen utan att någon bakomliggande orsak kan identifieras.

Min häst har ofta lös avföring, när ska jag kontakta kliniken?

Kontakta alltid Universitetsdjursjukhuset för konsultation om din häst i samband med långvarigare eller återkommande diarrétillstånd:

 • Tappar vikt
 • Har återkommande febertoppar (som normaltemp hos häst räknas upp till 38.2°C)
 • Visar tecken på kolik av och till
 • Verkar allmänpåverkad

Ring alltid kliniken för konsultation om du är orolig för din häst.

Vi nås på telefon 018-67 29 50, alla dagar 08-24.

 
Sidan uppdaterad: 2013-12-12. Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se

Universitetsdjursjukhuset ligger på Ultuna utanför Uppsala. Smådjurskliniken, Ultunaallén 5A, öppet dygnet runt, men ring gärna innan ni kommer: 018-67 26 80. Hästkliniken, Ultunaallén 3C, öppet alla dagar kl 8.00-24.00, men ring innan ni kommer: 018-67 29 50. Ambulatoriska kliniken besöker gårdar alla dagar, dygnet runt, efter överenskommelse: 018-67 29 90.