En halt häst behöver hältutredning

Har du en halt häst behöver den utredas. Hältutredning är den vanligaste undersökningen vi utför på polikliniken vid universitetsdjursjukhusets hästklinik.

Med hjälp av olika undersökningar och diagnostiska bedövningar försöker vi fastställa var hältan kommer ifrån och, om möjligt, vad den beror på. Vi har på kliniken ett rullband där hästen kan röra sig i olika tempon och gångarter för att på nära håll kunna studera hästens rörelseschema. Det vanligaste är dock att man tittar på hur hästen rör sig under longering samt att veterinären utför ett så kallat böjprov. Till detta har vi ett ridhus i nära anslutning till kliniken.

Många gånger kompletteras hältutredningen med röntgen eller ultraljud. I största möjligaste mån försöker vi att ordna en tid för detta samma dag. Ibland måste vi dock låta våra akut sjuka patienter gå före i kön och då kan vi erbjuda dig att lämna kvar din häst för att kunna utföra den undersökningen nästkommande dag. Vid mer komplicerade fall kan hältutredningen behöva kompletteras även med magnetresonanstomografi (MR), scintigrafi samt datortomografi (DT). Detta kan vi oftast inte ordna samma dag utan denna undersökning kallas man till vid ett senare tillfälle.

Efter hältutredningen sätts lämplig behandling in och veterinären informerar dig om eventuell konvalescens, eftervård samt när ett återbesök bör vara.

Inför besöket

En hältutredning kan ta allt ifrån en timme till hela dagen beroende på hur fort man kan lokalisera hältan eller problemet. Så det kan vara bra om man är inställd på att det kan bli en lång dag på kliniken.

 
Sidan uppdaterad: 2013-12-12. Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se

Universitetsdjursjukhuset ligger på Ultuna utanför Uppsala. Smådjurskliniken, Ultunaallén 5A, öppet dygnet runt, men ring gärna innan ni kommer: 018-67 26 80. Hästkliniken, Ultunaallén 3C, öppet alla dagar kl 8.00-24.00, men ring innan ni kommer: 018-67 29 50. Ambulatoriska kliniken besöker gårdar alla dagar, dygnet runt, efter överenskommelse: 018-67 29 90.