Scintigrafi

Senast ändrad: 05 april 2017
Hast_scintigrafi300.jpg

Scintigrafi är en undersökning där man sprutar in ett radioaktivt ämne i blodet. Till den radioaktiva isotopen kopplas ämnen specifika för den typ av undersökning som skall genomföras. Bilder tas därefter med en gammakamera.

Vid Universitetsdjursjukhuset används scintigrafi för undersökning av skelett på hästar och smådjur. På smådjur kan även njur- och leverfunktion undersökas.

Vid en skelettscintigrafi måste man vänta två timmar efter injektionsgivan innan undersökningen kan påbörjas. Vid övriga undersökningar kan  bildtagning påbörjas ganska fort efter injektionsgivan.

En skelettscintigrafi är en underökning som kan ge svar på var i skelettet djuret har problem. Undersökningen kan dock inte svara på frågan om vilken typ av skada djuret har. Därför brukar man i allmänhet komplettera undersökningen med andra bilddiagnostiska metoder som t.ex. röntgen. En skelettscintigrafi kan inte användas för undersökning av mjukdelsskada. Vissa gånger kan man dock få viss vägledning i de fall det rör sig om en skada i ett sen- eller muskelfäste då dessa fäster mot skelettet.

Har man ett smådjur så stannar man med sitt djur till dess undersökningen är genomförd. Undersökningen tar i regel 45-60 minuter och kan komma att kompletteras med en röntgenundersökning om det finns fynd på den scintigrafiska undersökningen. Djuren får alltid lugnande medel i samband med undersökningen då det är viktigt att det ligger helt stilla under bildtagningen. En bild tar ca 1-1,5 minuter att spela in. Efter undersökningen får hundar och katter följa med hem då den mängd radioaktivitet som injiceras är mycket liten. Djurägaren får alltid instruktioner om hur djuret ska hanteras hemma under de följande 24 timmarna efter undersökningen, det vill säga den tid det tar för det radioaktiva ämnet att klinga av.

Hästarna däremot skall alltid stanna i 24 timmar efter injektionsgivan. Detta då mängden radioaktiv substans som injiceras är avsevärt större vilket gör att hästen kommer att avge en relativt hög mängd radioaktiv strålning. Den radioaktiva isotopen har en kort halveringstid på endast sex timmar så strålningen kommer att avklinga under detta dygn.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.30.

Tel.018-67 21 97, telefontid 9.30-12.15.

Fax: 018-67 29 55

Epost: bilddiagnostik@uds.slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala        

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se