Scintigrafi

Senast ändrad: 15 maj 2017
Hast_scintigrafi300.jpg

Scintigrafi är en undersökning där man sprutar in ett radioaktivt ämne i blodet. Till den radioaktiva isotopen kopplas ämnen specifika för den typ av undersökning som skall genomföras. Bilder tas därefter med en gammakamera.

Skelettscintigrafi - en undersökning för hästar, hundar och katter

Skelettscintigrafi är en undersökning som används för både häsart och smådjur när en hälta är svårlokaliserad. Undersökningen ger svar på om och i så fall var det finns onormal aktivitet i skelettet.

Undersökningen kan dock inte svara på frågan om vilken typ av skada djuret har. Därför kompletteras många gånger undersökningen med andra bilddiagnostiska metoder som t.ex. röntgen, ultraljud eller datortomografi.


GFR och PSS

På mindre djur utför vi även andra typer av undersökningar.

En GFR-undersökning kan vara en del i utredningen vid njursjukdom och svarar på hur väl njurarna fungerar. Undersökningen ger ett mått på både den totala njurfunktionen och respektive njures funktion. Undersökningen är enkel och utförs på vaken patient. Efter en intravenös injektion ligger patienten på en brits i sex minuter medan bilder tas kontinuerligt.

PSS-scintigrafi är ett enkelt och snabbt sätt att få svar på om patienten har en kärlmissbildning som shuntar blodet förbi levern. Det kallas för en postosystemisk shunt, PSS. Undersökningen genomförs på sövd hund genom en ultraljudsguidad injektion direkt i mjälten varefter kontinuerlig inspelning görs under tre minuter.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.30.

Tel.018-67 21 97, telefontid 9.30-12.15.

Fax: 018-67 29 55

Epost: bilddiagnostik@uds.slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala        

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se