MRT Smådjur

Senast ändrad: 05 november 2013

Från och med juni 2014 har vi en egen toppmodern MRT-kamera på plats i nya VHC vilket innebär att vi har möjlighet att köra patienter dagtid alla vardagar vilket är en stor förbättring jämfört med tidigare då vi åkte in till Akademiska sjukhuset varannan fredag för att få undersökningarna gjorda.

För att få komma med din hund eller katt till MRT behöver vi en remiss från din veterinär.
Innan vi skickar en kallelse granskas remissen av en radiolog. Råder någon oklarhet så tar denne kontakt med din remitterande veterinär för att diskutera fallet innan kallelsen skickas. Denna rutin tillser att inga oklarheter kvarstår när hunden/katten är här och att vi får möjlighet att göra en så bra undersökning som möjligt för just ditt djur utifrån vad den har för problem.

Inför undersökningen får djuret i de flesta fall sedering (lugnande medel). Detta för att det är av största vikt att djuret ligger absolut stilla. I enstaka fall sövs djuret helt. Djuret övervakas av UDS personal i rummet under hela undersökningen.

Undersökningen tar allt från 45 minuter till en och en halv timme och det är många gånger svårt att på förhand exakt säga hur lång tid det kommer att ta. Under denna tid får man som djurägare inte vistas med sitt djur utan har tid att ta en fika eller åka ett ärende på stan. Det går naturligtvis bra att vänta kvar i väntrummet under undersökningstiden.

MRT är en ganska dyr undersökning. Be alltid din remitterande veterinär tala med ditt försäkringsbolag innan undersökningen för att vara säker på att försäkringen täcker undersökningskostnaden.

Svaret går alltid till den remitterande veterinären. Det tar ca en vecka innan svaret är klart.


Kontaktinformation
Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se